FFAIR FAI CARA 

FFAIR FAI CARA 

DEWCH AM DDIWRNOD O FWYNHAU MEWN FFAIR FAI Mae cylchgrawn Cara yn 5 oed eleni, ac i ddathlu’r garreg filltir rydyn ni’n cynnal Ffair Fai yn adeilad y Bandstand ar y prom yn Aberystwyth ar ddydd Sadwrn, y 4ydd o Fai, rhwng 11 a 4 o’r gloch. Cylchgrawn sy’n rhoi...
SOPHIA A’R STOMA

SOPHIA A’R STOMA

Mae’n Wythnos Codi Ymwybyddiaeth Colitis Microsgopig rhwng 15 ac 19 Ebrill, sy’n glefyd IBD (Irritable Bowel Disease). Mae Crohn’s a colitis yn perthyn i’r grŵp yma o afiechyd, a dyma stori Sophia Haden, 18 oed o Abertawe, sy’n astudio Ffisiotherapi ym Manceinion ar...
A ’nes i ddigon?

A ’nes i ddigon?

Mae Gwenllian Davies yn fam ac yn feddyg. Ar hyn o bryd mae’n Ymgynghorydd Gofal Lliniarol yn ysbytai Abertawe ac roedd hi’n gweithio ar y wardiau COVID dros y pandemig. A hithau’n Sul y Mamau heddiw, a Dydd Cofio Covid a Dydd Gŵyl Dewi newydd fod (a’r düwch yn amharu...
PICE AR Y MAEN, SIWGR A SBEIS

PICE AR Y MAEN, SIWGR A SBEIS

Mae Yasmin Begum yn trafod pice ar y maen, a pha mor ddiflas fydden nhw heb y sbeisys a’r siwgr sydd wedi dod i Gymru o bellafoedd byd. “Mae hanes eisoes yn eistedd yn y gadair yn yr ystafell wag pan fydd rhywun yn cyrraedd.” Dionne Brand yn A Map to the Door of No...
Nosweithiau heb gwsg

Nosweithiau heb gwsg

Mae Sara Davies yn fam i efeilliaid ac yn Ymgynghorydd Cwsg. (Cyhoeddwyd fersiwn o’r erthygl hefyd ar meddwl.org) Fel mam i efeilliaid, dwi wedi cael fy siâr o nosweithiau heb gwsg. A dweud y gwir, dydy’r term “noson heb gwsg” ddim cweit yn disgrifio realiti’r...
BLOG BECA: L.V., L.A., N.Y. A FI!

BLOG BECA: L.V., L.A., N.Y. A FI!

Dyma ran olaf taith Beca Dalis Williams yn America. Croeso’n ôl i fy mlog, a’r blog olaf am fy anturiaethau yn America. Wel, dwi’n siŵr eich bod chi eisiau darganfod pwy oedd yn eistedd yn y rhes o fy mlaen ar yr awyren. Ci husky mawr gwyn! Roedd e ar y ffordd i Las...
BLOG BECA

BLOG BECA

Rhan 2 UDA: EFROG NEWYDD! Dyma ail ran taith Beca Dalis Williams yn America. Yn fy mlog ddiweddaf mi wnes i sôn am fy amser yn gweithio mewn gwersyll yn nhalaith Efrog Newydd. Cefais i amser anhygoel yno, gan greu ffrindiau newydd a chael profiadau unigryw. Mae gen i...
Y FRWYDR: STORI ANABLEDD

Y FRWYDR: STORI ANABLEDD

Fel rhan o gyfres ddogfen newydd am hanes anabledd yng Nghymru, Y Frwydr: Stori Anabledd,  cafodd photoshoot ecsgliwsif ei drefnu ar gyfer gylchgrawn Cara. Cyn i Mared Jarman, cyflwynydd y gyfres, ddechrau ar ei thaith o amgylch Cymru, trefnwyd photoshoot gyda’r...
CAMP AMERICA!

CAMP AMERICA!

Dyma gofnod cyntaf Beca Dalis Williams i gylchgrawn Cara am ei thaith i America. Yma, mae’n sôn am ei chyfnod yn un o’r gwersylloedd haf yn gofalu ar ôl plant. Wrth i’r diwrnodau fynd yn llwydaidd a’r awyr yn tywyllu’n gynnar, mae’n fy atgoffa o ddyddiau...
Cara yng nghynhadledd Fel Merch

Cara yng nghynhadledd Fel Merch

YSBRYDOLI. CEFNOGI. YMBWERU. 21-22 HYDREF 2023 Fuon ni’n lwcus i gael gwahoddiad i gynhadledd Fel Merch yr Urdd felly bant â ni ar ddiwrnod braf ym Mae Caerdydd i osod ein stondin yng Nghanolfan y Mileniwm, ac i siarad gyda’r 150 o ferched rhwng 14 a 25 oed oedd wedi...