BLOG BECA: L.V., L.A., N.Y. A FI!

BLOG BECA: L.V., L.A., N.Y. A FI!

Dyma ran olaf taith Beca Dalis Williams yn America. Croeso’n ôl i fy mlog, a’r blog olaf am fy anturiaethau yn America. Wel, dwi’n siŵr eich bod chi eisiau darganfod pwy oedd yn eistedd yn y rhes o fy mlaen ar yr awyren. Ci husky mawr gwyn! Roedd e ar y ffordd i Las...
BLOG BECA

BLOG BECA

Rhan 2 UDA: EFROG NEWYDD! Dyma ail ran taith Beca Dalis Williams yn America. Yn fy mlog ddiweddaf mi wnes i sôn am fy amser yn gweithio mewn gwersyll yn nhalaith Efrog Newydd. Cefais i amser anhygoel yno, gan greu ffrindiau newydd a chael profiadau unigryw. Mae gen i...
Y FRWYDR: STORI ANABLEDD

Y FRWYDR: STORI ANABLEDD

Fel rhan o gyfres ddogfen newydd am hanes anabledd yng Nghymru, Y Frwydr: Stori Anabledd,  cafodd photoshoot ecsgliwsif ei drefnu ar gyfer gylchgrawn Cara. Cyn i Mared Jarman, cyflwynydd y gyfres, ddechrau ar ei thaith o amgylch Cymru, trefnwyd photoshoot gyda’r...
CAMP AMERICA!

CAMP AMERICA!

Dyma gofnod cyntaf Beca Dalis Williams i gylchgrawn Cara am ei thaith i America. Yma, mae’n sôn am ei chyfnod yn un o’r gwersylloedd haf yn gofalu ar ôl plant. Wrth i’r diwrnodau fynd yn llwydaidd a’r awyr yn tywyllu’n gynnar, mae’n fy atgoffa o ddyddiau...
Cara yng nghynhadledd Fel Merch

Cara yng nghynhadledd Fel Merch

YSBRYDOLI. CEFNOGI. YMBWERU. 21-22 HYDREF 2023 Fuon ni’n lwcus i gael gwahoddiad i gynhadledd Fel Merch yr Urdd felly bant â ni ar ddiwrnod braf ym Mae Caerdydd i osod ein stondin yng Nghanolfan y Mileniwm, ac i siarad gyda’r 150 o ferched rhwng 14 a 25 oed oedd wedi...
Y Gymraeg ym mhen draw’r byd!

Y Gymraeg ym mhen draw’r byd!

Mae tîm rygbi Cymru trwyddo i rownd yr 8 olaf yng Nghwmpan y Byd, ac yn chwarae yn erbyn Ariannin dydd Sadwrn (14 Hydref). Un sydd wedi treulio tipyn o amser yn ardal Patagonia o’r wlad anferth yma yn Ne America yw Elliw Baines Roberts. Fel mae sawl un ohonoch chi’n...
Cysylltu â natur yn yr hydref

Cysylltu â natur yn yr hydref

Ar ddiwedd yr haf, mae symudiad dihafal yn yr awyr; dyma ffordd dyner y byd naturiol o roi gwybod i ni fod tymor yr hydref ar ei ffordd. Mae’r hydref yn gyfnod hudolus, yn gyfnod pan fo gwledd naturiol i’r synhwyrau i gyd. Gyda gostyngiad amlwg yn y tymheredd...
ROWND Y BYD MEWN LLYFRAU

ROWND Y BYD MEWN LLYFRAU

Gyda’r tymor ysgol yn dod i ben, ydych chi wedi penderfynu codi pac a mynd ar wyliau yn fuan?  Os ydych chi, fel tîm Cara, yn hoffi darllen ar wyliau – efallai mai dyna’r unig adeg o’r flwyddyn gewch chi gyfle i ymlacio ac i roi’ch trwyn mewn llyfr – rydyn ni...