Fel rhan o gyfres ddogfen newydd am hanes anabledd yng Nghymru, Y Frwydr: Stori Anabledd,  cafodd photoshoot ecsgliwsif ei drefnu ar gyfer gylchgrawn Cara.

Cyn i Mared Jarman, cyflwynydd y gyfres, ddechrau ar ei thaith o amgylch Cymru, trefnwyd photoshoot gyda’r ffotograffydd Arabella Itani i ddathlu anabledd yn hytrach na’i guddio. Paul Davies, Melanie Smith a Bethan Lewis sy’n ymuno â hi er mwyn dathlu anableddau gwahanol.

Mae’r gyfres, gan Cardiff Productions, ar S4C yn ystod mis Tachwedd, ac mae mwy o’r hanes yn rhifyn gaeaf cylchgrawn Cara.