YSBRYDOLI. CEFNOGI. YMBWERU.

21-22 HYDREF 2023

Fuon ni’n lwcus i gael gwahoddiad i gynhadledd Fel Merch yr Urdd felly bant â ni ar ddiwrnod braf ym Mae Caerdydd i osod ein stondin yng Nghanolfan y Mileniwm, ac i siarad gyda’r 150 o ferched rhwng 14 a 25 oed oedd wedi tyrru i’r brifddinas.

Arwyddair cynhadledd Fel Merch yw ‘Ysbrydoli. Cefnogi. Ymbweru.’ ac yn sicr cafodd hyn ei arddangos yn ystod ein diwrnod yno. Roedd rhai o fenywod mwyaf ysbrydoledig a blaenllaw’r byd chwaraeon yng Nghymru fel Gemma Grainger a Lowri Morgan yn siarad, a phanelau trafod yn annerch ac yn annog merched o bob cwr o Gymru sy’n ymddiddori mewn chwaraeon. 

Yng nghanol y bwrlwm yn y neuadd stondinau (sydd yn llwyfan Cabaret fel arfer!), cawson ni gyfle i sgwrsio gyda chynrychiolwyr sefydliadau diddorol fel FAW a Criced Cymru, a dysgu am chwaraeon llai amlwg fel Table Tennis Cymru ac e-sport Cymru.

Pleser hefyd oedd cael siarad ag un o banelwyr y gynhadledd, sef sefydlydd ‘Moving the Goalposts’ yn Kenya, Dorcas Amakobe. Mae hi’n arweinydd ym maes hawliau menywod a datblygu chwaraeon, ac roedd hi’n siarad mor angerddol am fenywod yn cefnogi menywod, a rhoi llais i gymunedau, ac ennyn hyder mewn menywod ifanc i fynd ymlaen i fod yn arweinwyr yn y byd chwaraeon yn y dyfodol! Dywedodd Dorcas y byddai’n dda gweld rhywbeth fel Cara yn Affrica! 

Showt owt hefyd i’r ferch wnaeth brynu ein llyfr newydd Menopositif i’w mam – chwarae teg!

Cadwch lygad ar rifynnau Cara yn y dyfodol i weld ffrwyth yr holl sgyrsiau gwych gawson ni. A hir oes i Fel Merch!