Tanysgrifiwch Heddiw

Darllena’r cylchgrawn Cara; ei liwiau

            Oleua dy lolfa,

      Mae’i ddawn hybu hamddena’n

      Ddi-ail – mae’n hynod o dda! 

Elin Meek

Pwy ydyn ni

Cafodd cylchgrawn Cara ei sefydlu yn 2019 gan fam a merch, Meinir ac Efa.

Mae gan Meinir brofiad yn y byd cyhoeddi ers 2007 ac mae Efa yn gweithio fel cyfieithydd ers 2014.

Mae swyddfa’r cwmni ym mhentref Llandre, ger Aberystwyth, lle mae Meinir yn byw, a lle magwyd Efa, ond mae Efa bellach yn byw yng Nghaerdydd ar ôl graddio o’r brifysgol yno.

Golygydd copi: Huw Meirion Edwards

Dylunydd: Tanwen Haf (www.whitefiredesigns.co.uk)

Colofnwyr a chyfranwyr rheolaidd:

  • Lisa Angharad
  • Helen Angharad Humphreys
  • Efa Lois
  • Bethan Sayed
  • Sara Gibson
  • Eiry Palfrey

Cylchgrawn print yw Cara, sy’n cael ei gyhoeddi 3 gwaith y flwyddyn, ym mis Mawrth, Gorffennaf a Tachwedd.

Erthyglau

Dyma enghreifftiau o erthyglau rheolaidd cylchgrawn Cara – Cymraes Dramor, Mam a Merch, Ffasiwn, a Bwyd a Diod:

Blog

Darllen

CAMP AMERICA!

CAMP AMERICA!

Dyma gofnod cyntaf Beca Dalis Williams i gylchgrawn Cara am ei thaith i America. Yma, mae'n sôn am ei chyfnod yn un o'r gwersylloedd haf yn gofalu ar ôl plant. Wrth i’r diwrnodau fynd yn llwydaidd a’r awyr yn tywyllu’n gynnar, mae’n fy atgoffa o ddyddiau da yr haf. Yn...

Cara yng nghynhadledd Fel Merch

Cara yng nghynhadledd Fel Merch

YSBRYDOLI. CEFNOGI. YMBWERU. 21-22 HYDREF 2023 Fuon ni’n lwcus i gael gwahoddiad i gynhadledd Fel Merch yr Urdd felly bant â ni ar ddiwrnod braf ym Mae Caerdydd i osod ein stondin yng Nghanolfan y Mileniwm, ac i siarad gyda’r 150 o ferched rhwng 14 a 25 oed oedd wedi...

Y Gymraeg ym mhen draw’r byd!

Y Gymraeg ym mhen draw’r byd!

Mae tîm rygbi Cymru trwyddo i rownd yr 8 olaf yng Nghwmpan y Byd, ac yn chwarae yn erbyn Ariannin dydd Sadwrn (14 Hydref). Un sydd wedi treulio tipyn o amser yn ardal Patagonia o’r wlad anferth yma yn Ne America yw Elliw Baines Roberts. Fel mae sawl un ohonoch chi’n...

Clwb Llyfrau Cara

“Mae’n wych – yn wirioneddol ddiddorol, ac yn LLAWN o stwff da! Wedi cael blas mawr arno – bendigedig! Edrych mlaen at y nesa’n barod” – Lleucu Roberts

“Rydw i wrth fy modd! Mae’r cylchgrawn wedi cyrraedd drwy’r post ac mae’n wych! Tudalennau chwaethus ac erthyglau difyr, diddorol ac amrywiol. Diolch o galon” – Enid Pritchard

“Grêt cael erthyglau swmpus amrywiol a difyr i’w darllen! Mor falch fod ’na gylchgrawn o’i fath gyda diwyg deniadol ac apelgar – glossy go iawn ac mae fy merch yn cytuno! ” – Llinos Non

Cwestiynau

Ble alla i brynu?

Mae Cara ar werth yn eich siop lyfrau leol. Mae rhestr yn yr adran Lle i brynu? Rhowch wybod os gewch chi broblem cael gafael ar gopi. Neu gallwch brynu tanysgrifiad gyda cherdyn banc a chael copi drwy’r post.

Sut alla i danysgrifio?

Mae’n bosib tanysgrifio trwy glicio ar y botwm ar dop y dudalen Hafan, a gallwch dalu am 1–4 blynedd. Bydd Cara yn talu am y costau postio (tua £1.80 y copi yn y Deyrnas Unedig). Gallwch dalu gyda cherdyn banc neu anfon siec. 

I anfon copïau dramor byddwn yn codi £5 y copi am bostio, felly bydd 1 flwyddyn yn £12 + £15 = £27.

Alla i gyfrannu syniadau?

Mae croeso i unrhyw un anfon syniadau unrhyw bryd! Y ffordd orau i gysylltu â ni yw dros e-bost – cylchgrawncara@gmail.com

Faint mae’n gostio?

Mae pob copi yn £4 ac mae 3 rhifyn y flwyddyn.