Tanysgrifiwch Heddiw

Darllena’r cylchgrawn Cara; ei liwiau

            Oleua dy lolfa,

      Mae’i ddawn hybu hamddena’n

      Ddi-ail – mae’n hynod o dda! 

Elin Meek

Pwy ydyn ni

Cafodd cylchgrawn Cara ei sefydlu yn 2019 gan fam a merch, Meinir ac Efa.

Mae gan Meinir brofiad yn y byd cyhoeddi ers 2007 ac mae Efa yn gweithio fel cyfieithydd ers 2014.

Mae swyddfa’r cwmni ym mhentref Llandre, ger Aberystwyth, lle mae Meinir yn byw, a lle magwyd Efa, ond mae Efa bellach yn byw yng Nghaerdydd ar ôl graddio o’r brifysgol yno.

Golygydd copi: Huw Meirion Edwards

Dylunydd: Tanwen Haf (www.whitefiredesigns.co.uk)

Colofnwyr a chyfranwyr rheolaidd:

  • Lisa Angharad
  • Helen Angharad Humphreys
  • Efa Lois
  • Bethan Sayed
  • Sara Gibson
  • Eiry Palfrey

Cylchgrawn print yw Cara, sy’n cael ei gyhoeddi 3 gwaith y flwyddyn, ym mis Mawrth, Gorffennaf a Tachwedd.

Erthyglau

Dyma enghreifftiau o erthyglau rheolaidd cylchgrawn Cara – Cymraes Dramor, Mam a Merch, Ffasiwn, a Bwyd a Diod:

Blog

Darllen

SOPHIA A’R STOMA

SOPHIA A’R STOMA

Mae’n Wythnos Codi Ymwybyddiaeth Colitis Microsgopig rhwng 15 ac 19 Ebrill, sy’n glefyd IBD (Irritable Bowel Disease). Mae Crohn’s a colitis yn perthyn i’r grŵp yma o afiechyd, a dyma stori Sophia Haden, 18 oed o Abertawe, sy’n astudio Ffisiotherapi ym Manceinion ar...

A ’nes i ddigon?

A ’nes i ddigon?

Mae Gwenllian Davies yn fam ac yn feddyg. Ar hyn o bryd mae’n Ymgynghorydd Gofal Lliniarol yn ysbytai Abertawe ac roedd hi’n gweithio ar y wardiau COVID dros y pandemig. A hithau’n Sul y Mamau heddiw, a Dydd Cofio Covid a Dydd Gŵyl Dewi newydd fod (a’r düwch yn amharu...

PICE AR Y MAEN, SIWGR A SBEIS

PICE AR Y MAEN, SIWGR A SBEIS

Mae Yasmin Begum yn trafod pice ar y maen, a pha mor ddiflas fydden nhw heb y sbeisys a’r siwgr sydd wedi dod i Gymru o bellafoedd byd. “Mae hanes eisoes yn eistedd yn y gadair yn yr ystafell wag pan fydd rhywun yn cyrraedd.” Dionne Brand yn A Map to the Door of No...

Clwb Llyfrau Cara

“Mae’n wych – yn wirioneddol ddiddorol, ac yn LLAWN o stwff da! Wedi cael blas mawr arno – bendigedig! Edrych mlaen at y nesa’n barod” – Lleucu Roberts

“Rydw i wrth fy modd! Mae’r cylchgrawn wedi cyrraedd drwy’r post ac mae’n wych! Tudalennau chwaethus ac erthyglau difyr, diddorol ac amrywiol. Diolch o galon” – Enid Pritchard

“Grêt cael erthyglau swmpus amrywiol a difyr i’w darllen! Mor falch fod ’na gylchgrawn o’i fath gyda diwyg deniadol ac apelgar – glossy go iawn ac mae fy merch yn cytuno! ” – Llinos Non

Cwestiynau

Ble alla i brynu?

Mae Cara ar werth yn eich siop lyfrau leol. Mae rhestr yn yr adran Lle i brynu? Rhowch wybod os gewch chi broblem cael gafael ar gopi. Neu gallwch brynu tanysgrifiad gyda cherdyn banc a chael copi drwy’r post.

Sut alla i danysgrifio?

Mae’n bosib tanysgrifio trwy glicio ar y botwm ar dop y dudalen Hafan, a gallwch dalu am 1–4 blynedd. Bydd Cara yn talu am y costau postio (tua £1.80 y copi yn y Deyrnas Unedig). Gallwch dalu gyda cherdyn banc neu anfon siec. 

I anfon copïau dramor byddwn yn codi £5 y copi am bostio, felly bydd 1 flwyddyn yn £12 + £15 = £27.

Alla i gyfrannu syniadau?

Mae croeso i unrhyw un anfon syniadau unrhyw bryd! Y ffordd orau i gysylltu â ni yw dros e-bost – cylchgrawncara@gmail.com

Faint mae’n gostio?

Mae pob copi yn £4 ac mae 3 rhifyn y flwyddyn.