Mae ffigyrau StatsCymru yn dangos bod 9,112 o ddisgyblion yn astudio ieithoedd rhyngwladol ar gyfer TGAU yn 2013, ond erbyn 2023 roedd y niferoedd wedi gostwng i 3,430. Ond dyma farn Carys Gwenllian Davies, 22 oed o Bontypridd.

Fy enw i yw Carys Gwenllian Davies, rydw i’n 22 mlwydd oed ac rydw i’n dod o Bontypridd. Rwy’n angerddol iawn am ieithoedd ac felly rwy’n caru teithio a dysgu am ddiwylliannau gwahanol. Rwy hefyd yn mwynhau darllen, yoga, meddylgarwch a dawnsio. 

Felly, pam astudio ieithoedd? Pa werth fyddan nhw i fi?

I ddechrau, rwy newydd orffen astudio Ffrangeg a Sbaeneg ym Mhrifysgol Aberystwyth a chefais y cyfle i fyw yn Bordeaux a Sevilla ar gyfer fy mlwyddyn dramor. Mae astudio ieithoedd ddim yn unig am ddysgu iaith, ond hefyd mae’n eich galluogi chi i ddysgu am ddiwylliant newydd sy’n agor llawer o ddrysau. Pan rwy’n dysgu iaith, rwy’n ffodus i gael y cyfle i fwynhau llenyddiaeth, ffilmiau a llawer mwy mewn iaith arall. 

Wrth deithio, mae’n fantais oherwydd rwy’n gallu gwerthfawrogi’r wlad wrth ddod i adnabod y lleoedd llai twristaidd gan fy mod i’n gallu cyfathrebu yn yr iaith. Yn bendant, mae astudio ieithoedd hefyd yn dda i’ch sgiliau trosglwyddadwy oherwydd mae cyfathrebu a’r gallu i addasu yn hanfodol pan rydych chi’n astudio ieithoedd. Yn ychwanegol, mae ieithoedd yn hybu chi i fod yn agored i bobl a diwylliannau gwahanol sy’n eich galluogi chi i ddangos empathi trwy barchu pobl eraill. 

Yn bersonol, rwy’n hynod o ddiolchgar am y ffaith ’mod i’n siarad sawl iaith oherwydd rwy wedi gwneud llwyth o ffrindiau a chael sgyrsiau deallusol fyddwn i heb gael y cyfle heb siarad yr iaith. Roedd hyn wedi agor fy llygaid i lwyth o ieithoedd a diwylliannau oherwydd roeddwn i’n gwneud ffrindiau gyda phobl oedd yn siarad ieithoedd doeddwn i ddim yn gallu siarad. Ond, oherwydd roedden ni’n byw yn Sbaen gyda’n gilydd, roedden ni i gyd yn siarad Sbaeneg ac o hynny, roeddwn i’n dysgu chydig bach o Eidaleg ac Almaeneg a diwylliant y gwledydd hynny hefyd. Ar yr un pryd, roeddwn i’n eu addysgu nhw am y Gymraeg a’n diwylliant ni ac yn bendant roeddwn i’n lledaenu’r diwylliant poblogaidd Cymraeg ac am Gymru a rhai dywediadau Cymraeg. Roedd hyn yn dangos i fi sut mae dysgu iaith arall yn agor y drysau i ieithoedd eraill wrth gwrdd â phobl wahanol. 

I grynhoi, mae dysgu ieithoedd yn eich galluogi chi i werthfawrogi diwylliant ac iaith arall ac yn rhoi’r cyfle i barhau i ddysgu mwy am y gwledydd a’r bobl yn gyffredinol. Yn ogystal, mae’n helpu i ddatblygu eich sgiliau trosglwyddadwy a phersonol sy’n angenrheidiol mewn sefyllfaoedd amrywiol bywyd. 

Carys Davies

Bydd Gwenan Iolo, sy’n byw yn Valencia, Sbaen, yn sôn am fyw dramor yn rhifyn haf Cara.