Gyda’r tymor ysgol yn dod i ben, ydych chi wedi penderfynu codi pac a mynd ar wyliau yn fuan? 

Os ydych chi, fel tîm Cara, yn hoffi darllen ar wyliau – efallai mai dyna’r unig adeg o’r flwyddyn gewch chi gyfle i ymlacio ac i roi’ch trwyn mewn llyfr – rydyn ni wedi dechrau casglu rhestr o nofelau ar eich cyfer chi.

Meddyliwch am eistedd mewn gwesty, ar lan y môr neu wrth y pwll nofio, a darllen nofel am y lle rydych chi? Mae’n rhoi gwedd wahanol ar y lleoliad, neu’r wlad,ac yn ychwanegu at y profiad o fod dramor. Mae Trip Fiction yn cynnig miloedd o nofelau ffuglen yn Saesneg, felly dyma drio creu rhestr debyg yn y Gymraeg. 

Does dim rhaid mynd i deithio wrth gwrs. Ar noson oer, aeafol, dywyll, gall nofel eich tywys i wlad boeth, heulog neu i ddinas fawr brysur ym mhen draw’r byd. Am ryw reswm, mae nifer o awduron Cymru yn hoff iawn o’r Eidal a Sbaen, ac wedi gwneud tipyn o ymchwil ar gyfer eu nofelau! 

Ymweld ag ynys Creta, Groeg? Wel, beth am y clasur Awst yn Anogia?

Yr Eidal? Mae digon o ddewis!

Anfonwch neges os dewch chi o hyd i nofel arall addas i’r rhestr!

EWROP

Prydain ac Iwerddon:

Caeredin Y Diwedd (Jon Gower) 

Iwerddon a Gogledd IwerddonDa o ddwy ynys (Gwynn ap Gwilym)

Swydd Wicklow Môr a Mynydd (Rhian Cadwaladr) 

Swydd Wicklow Plethu (Rhian Cadwaladr)  

Ffrainc:

Maison de Soleil (Mared Lewis)

Allez les Gallois! (Daniel Davies)  

Hafan Deg (Sian Rees) 

Paris Paris (William Owen Roberts)

Paris Barato (Gwen Pritchard)

Oradour-sur-Glane Adar Mud (Sian Rees)

Llydaw a’r Almaen Morffin a Mêl (Siôn Hughes) 

Sbaen:

Santiago de CompostelaGabriela (John Roberts) 

AstwriasHet wellt a welis (Cathi McGill) 

Andalucia Taith drwy Dde Sbaen (Roger Boore)  

Dwyrain SbaenGlas y Sierra (Roger Boore)  

Canol SbaenMarchogion Crwydrol (Roger Boore) 

Yr Eidal:

Bardi Rhwng Dau Fyd (Mared Lewis)

Bergamo  Tarw Pres (Alun Cob)

Umbria Y Gwyliau (Sioned Wiliam)

Sorrento Pum Diwrnod a Phriodas (Marlyn Samuel) 

Verona Cymer y Seren (Cefin Roberts)  

Groeg: 

Ynys CretaAwst yn Anogia (Gareth F Williams) 

Cyprus:

Llwch Yn Yr Haul (Marlyn Samuel)

Gweriniaeth Tsiec:

Arch ym Mhrâg (John Rowlands) 

Rwsia:

Petrograd Petrograd (William Owen Roberts)

Croatia:

Dubrovnik Perl (Bet Jones)

Yr Almaen:

Ingrid (Rhiannon Ifans) 

YR AMERICAS

AmericaYnys Fadog (Jerry Hunter) 

America Safana (Jerry Hunter)

Washington Aderyn Prin (Elen Wyn) 

Efrog Newydd Dathlu (Rhian Cadwaladr)

Virginia Powell (Manon Steffan Ros) 

Buenos Aires, Califfornia, CaerdyddDala’r Llanw (Jon Gower) 

Patagonia Glas (Hazel Charles Evans) 

Patagonia Y Gaucho o’r Ffos Halen (Carlos Dante Ferrari Doyle) 

ERAILL

I Botany Bay (Bethan Gwanas)

Gbara, Nigeria Dyddiadur Gbara ac Yn ôl i Gbara (Bethan Gwanas) 

Taith i Awstralia (Roger Boore)

Mwynhewch fynd rownd y byd mewn llyfrau!