CYSTADLEUAETH STORI FER CARA 2019/2020

Ydych chi’n greadigol?

Eisiau cyhoeddi stori yn Cara ac ennill £100?

Awydd cael eich stori wedi’i darllen gan un o awduron gorau Cymru?

Dyma’ch cyfle chi i gystadlu yn ein cystadleuaeth gyntaf:

 Cystadleuaeth Stori Fer Cara!

Rydyn ni’n chwilio am straeon Cymraeg newydd sbon, heb eu cyhoeddi, gennych chi, y darllenwyr! Gall fod yn stori arswyd, yn stori ramantus neu’n ymson – mae’n gwbl agored!

Gallwch ennill tanysgrifiad blwyddyn i Cara a thaleb o £100 trwy garedigrwydd Adrahome.com, yn ogystal â chyhoeddi eich stori yn y cylchgrawn.

Bydd straeon eraill sy’n agos i’r brig yn cael eu cyhoeddi ar ein gwefan.  

A phwy well i feirniadu nag un o sêr rhifyn gaeaf 2019 Cara, MANON STEFFAN ROS?

Mae’n awdur nofelau i bobl ifanc ac oedolion, ac yn enillydd gwobrau Tir na n-Og, Llyfr y Flwyddyn a’r Fedal Ryddiaith, ac rydyn ni wrth ein bodd ei bod hi wedi cytuno i feirniadu.

Mae hi’n edrych ymlaen yn arw at ddarllen eich gwaith!

I gyd-fynd â noddwyr y gystadleuaeth, testun y stori fydd Adra (neu Adre, neu Gartref). Gobeithio y cewch chi’ch ysbrydoli i greu campwaith ar y testun.

Anfonwch eich stori (a’r ffurflen ymgeisio ar waelod y dudalen hon) at 

cylchgrawncara@gmail.com

neu drwy’r post at

Cara, Bancyreithin, Llandre, Bow Street, Ceredigion, SY24 5BS.

Y dyddiad cau yw canol nos Diwrnod Santes Dwynwen, sef 25 Ionawr 2020.

Rheolau:

Dylai’r stori fod yn llai na 1000 o eiriau.

Nodwch eich ffugenw yn unig ar frig y stori, a llenwi’r ffurflen ymgeisio.

Mae’r gystadleuaeth hon ar gyfer ymgeiswyr benywaidd ac anneuaidd (non-binary) yn unig.

Mae’r gystadleuaeth yn agored i bawb dros 16 oed.

Bydd y gwaith buddugol yn cael ei gynnwys yn rhifyn gwanwyn 2020 o Cara.

Mae Cara’n cadw’r hawl i olygu’r gwaith buddugol cyn ei gyhoeddi.

Bydd enw’r enillydd a’r rhai sy’n dod i’r brig yn cael eu cyhoeddi mewn print ac ar y cyfryngau cymdeithasol.

FFURFLEN GAIS CARA

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *