Geirfa Rhifyn Gaeaf 2019

Dysgu Cymraeg? Neu rhyw air wedi eich drysu yn y cylchgrawn? Dyma restr o eiriau i’ch helpu!

 

GOLYGYDDOL

podlediad = podcast

ymgyrch = campaign

grymuso = to empower

ysbrydoledig = inspirational

 

TABŴB (4–5)

podlediad = podcast

atgenhedlu = to reproduce

hunanbleseru = to pleasure oneself

agosatrwydd = intimacy

gosodiad = statement

 

MATERION CYFOES (6–10)

troliau = trolls

bwbach rhithiol = virtual monster?

camdriniaeth eiriol = verbal abuse

cyfryngau cymdeithasol = social media

cyd-destun = context

ystumio = to distort

actifydd = activist

edefyn = thread

anhysbysrwydd = anonymity

wfftio = to dismiss

camwahaniaethu = discriminate

canfyddiad = perception

rhwydwaith cefnogol = supportive network

 

FFASIWN (12–15)

gwrthsefyll = withstand

llafurwyr = workers

dibynadwy = reliable

ar gyfartaledd = on average

buddsoddiad = investment

siopau adrannol = department stores

ymlaciedig = relaxed

 

MATERION CYFOES (16–19)

ffoaduriaid = refugees

annioddefol = unbearable

ymddiried = trust

cydlynwyr = coordinators

gwirfoddolwyr = volunteers

anghyfreithlon = illegal

argymell = to recommend

 

DEWCH AM DRO I… (20-25)

diwydiannol = industrial

allforio = to export

porthdy = gatehouse

dyfodiad = arrival

dirywio = to deteriorate

urddasol = elegant

hunanarlwyo = self-catering

creadigaeth = creation

ategolion = accessories

clogwyni = cliffs

consuriwr = magician

 

CYMRAES DRAMOR (26-28)

atgofion = memories

porcyn = naked

cyfnewidiol = unsettled

delweddau = images

 

48 AWR YN… (29-33)

hediadau = flights

Safle Treftadaeth y Byd = World Heritage Site

campweithiau = masterpieces

adnewyddu = to rebuild

coblog = cobbled

rhyngwladol = international

 

STEILIO CARTREF (34-37)

na phoener = don’t worry

cynllunio mewnol = interior design

torri’i gŵys ei hun = to go his own way

darogan = to predict

gwrth-ddweud = contradict

ysbrydoliaeth = inspiration

ffynhonnell = source

disodli = to displace

diymhongar = unpretentious

crai = raw, crude

cynaliadwy = sustainable

bendithion = blessings

 

PENSAERNÏAETH (38-41)

pensaernïaeth iwtilitaraidd = utilitarian architecture

ystad ddiwydiannol = industrial estate

cyfleusterau = amenities

neilltuo = dedicate

diaddurn = unadorned, plain

trawstiau = beams (on roof)

allor = altar

gwrthodedig = rejected

gweledigaeth = vision

goresgyn = to conquer

 

MERCHED CREFFTUS (42-44)

uniongyrchol = direct

archebion = orders

chwilfrydedd = curiosity

doethuriaeth = doctorate

crydd = shoemaker

ffynnu = to thrive

 

CARA YN HOLI… (46–51)

cloriannu = to weigh up

ymwybodol = aware 

corwynt = whirlwind

rhygnu ’mlaen = to harp on

cystadleuol = competitive

eiddigeddus = jealous

chwithig = awkward

erchwyn y gwely = bedside

mwytho = to caress

galar = grief

cyfiawnder = justice

uniongyrchol = direct

chwaeroliaeth = sisterhood

breintiedig = privileged

hunaniaeth = individuality

 

DEWCH AT Y BWRDD (52–54)

hallt = salty

gweini = to serve

tafladwy = disposable

aerdyn = air-tight

llugaeron = cranberries

ager = steam

burum = yeast

olew olewydd = olive oil

swigod = bubbles

trosglwyddo = to transfer

chwistrell = spray

canfyddiad = perception

ewin = clove [of garlic]

 

NADOLIG GWYRDD (56–57)

fforddiadwy = affordable

corfforaethau = corporations

buddsoddi = to invest

 

SBARCLS NEU SCROOGE (58-59)

addurno = decorating

synhwyro = to sense

elusennau = charities

 

Y SWYDD DDELFRYDOL (60-61)

dyletswydd = duty

cynhyrchu = to produce

chwerwfelys = bitter-sweet

cyfyng-gyngor = in a quandary

blaenoriaethu = to prioritize

 

ADWEITHEG (62–65)

adweitheg = reflexology

beichiogrwydd = pregnancy

gorbryder = anxiety

pŵl = dull

medrus = skilful

cilfach = nook

ymwybodol = conscious

 

MERCHED MEWN HANES (68–69)

cynhwysfawr = comprehensive

ciwbyddol = cubist

amlgyfrwng = multimedia

[c]ymuned lofaol = mining community

arolygydd = inspector

haniaethol = abstract

mynegiadol = expressionist

isymwybod = subconcsious

wyneb i waered = upside down

gweadau = textures

 

CER I GARU (68–71)

trywydd = direction

niwrowyddoniaeth = neuroscience

gwresog = warm

drygionus = wicked

 

PODLEDIADAU (72–73)

cwrteisi = courtesy, politeness

tanllyd = fiery

colofnydd = columnist

dadlennol = revealing

 

SYLLU AR Y SÊR (74–75)

dyrchafiad = promotion

arddeliad = conviction

yn ddiymdroi = immediately

amheuon = doubts

danteithion = delicacies. pleasures

bendramwnwgl = headlong

dadlennu = revealed

sathru ar ambell gorn = to tread on horns

 

LEDI G (76)

amlddiwylliannol = multicultural

awgrymog = suggestive

dwyn ffrwyth = come to fruition

hunandosturi = self-pity

meddylfryd = attitude

blaguro = to flower

perllan = orchard

crebachu = to shrink

 

 1. https://waterfallmagazine.com
  We’re a gaggle of volunteers and starting a new scheme in our community.
  Your website offered us with helpful info to work on. You’ve done an impressive job and our whole group shall be grateful to you.

 2. wieliczko.eu says:

  http://wieliczko.eu Die cut publications could
  be linen hardbound, paper softcover, leather-covered or
  Croc-embossed leather.

Leave a Comment

Your email address will not be published.