CARA

Cylchgrawn Newydd

Yn rhoi llais i ferched Cymru

Tanysgrifio i'r Cylchgrawn

Ydych chi’n hoffi darllen am iechyd, teithio, gwyliau, bwyd, materion cyfoes, merched difyr, ffasiwn, colur, y celfyddydau, a chlecs?
Sicrhewch eich copi drwy’r drws 3 gwaith y flwyddyn, bob gwanwyn, haf a gaeaf

Ydych chi am dderbyn copi o’r cylchgrawn llawn lliw a sglein, 64 tudalen, drwy’r post? 

Dyma’ch cyfle chi i danysgrifio! Mae sawl ffordd:

• Â SIEC •

Lawrlwythwch y ffurflen PDF isod, a’i hanfon drwy’r post i Bancyreithin, Llandre, Bow Street, Ceredigion, SY24 5BS, ynghyd â siec yn daladwy i Meinir ac Efa (Cara).

• DEBYD UNIONGYRCHOL •

Cliciwch isod i lawrlwytho ffurflen i’w llenwi, argraffu a’i hanfon yn ôl atom drwy’r post:

Ffurflen Tanysgrifio


• PAYPAL neu GERDYN CREDYD •

Dewiswch hyd y tanysgrifiad

 

Hysbysebu

Cyfle i hysbysebu mewn cylchgrawn llawn hwyl a sglein!

Erthyglau difyr am iechyd, ffasiwn, gwyliau, bwyd, teithio, materion cyfoes, chwaraeon, colur, celfyddydau, steil cartref a llawer mwy!

Bydd yn cael ei ddosbarthu dros Gymru gyfan gyda photensial gwerthiant o 1000+.

Cyfle i chi gyrraedd cynulleidfa newydd.

Ein nod yw hyrwyddo busnesau a mentrau o bob cwr o Gymru sy’n adlewyrchu diddordebau ein darllenwyr ac ethos y cylchgrawn.

MAINT HYSBYSEBION

Tudalen lawn: 260mm  x 200mm ‘portrait’
Hanner tudalen: 130mm x 200mm ‘landscape’, neu 260mm x 100mm ‘portrait’

Fformat yr hysbysebion:
Anfonwch yr hysbyseb wedi’i dylunio’n barod ar ffurf PDF o ansawdd uchel, llawn lliw, yn y maint cywir, gyda 5mm o waedu bob ochr.

PRISIAU HYSBYSEBU
Clawr ôl : £250
Tudalen ddwbl : £300
Tudalen lawn : £200
Hanner tudalen : £100

Cysylltwch â
cylchgrawncara@gmail.com
i fynegi diddordeb a chael mwy o wybodaeth.

visit the site rolex replications for sale.their website fake rolex for sale.click this replica luxury watches.click here to investigate replica watches for sale in usa.have a peek at this web-site https://www.relojereplicas.com/.my latest blog post https://www.zegarkireplica.pl.Source replica watches.Continued https://shopreplicawatches.com/.look at here now func-watches.see this page quality replicas watches.go to my site watches replica high quality.click here now replica rolex.look these up luxury replicas watches.High-quality omega replica.shipping bell and ross replica watches.look here richardmilleairbus.com.home richardmillebest.click resources high quality rolex replicas.check these guys out tag heuer monaco replica.

Anrheg Perffaith!

Pam ddim rhoi tanysgrifiad yn anrheg?

Ôl-Rifynnau

Gweld cyn prynu!

Cliciwch isod i weld copi Awst 2018 o Cylchgrawn CARA – yn rhad ac am ddim!

Lawrlwythwch o os mynnwch a’i rannu gyda chyfeillion a theulu.

Wedi mwynhau ac eisiau tanysgrifio?


 

DEUNYDD ARBENNIG AR GYFER Y WEFAN

Geirfa rhifyn gwanwyn 2020

Ydych chi'n dysgu Cymraeg, neu ddim wedi arfer darllen Cymraeg? Dyma eirfa ar gyfer rhifyn Cara gwanwyn 2020:   COLOFN…

Geirfa Rhifyn Gaeaf 2019

Dysgu Cymraeg? Neu rhyw air wedi eich drysu yn y cylchgrawn? Dyma restr o eiriau i'ch helpu!   GOLYGYDDOL podlediad…

#Caradyhun

Beth yw #Caradyhun?   Mae cylchgrawn Cara (www.cara.cymru) yn dechrau ymgyrch ar-lein ym mis Gorffennaf o’r enw ‘Cara dy hun’…

Geiriau caredig

Mae'r mis diwetha' 'ma wedi bod yn wallgo'! Mis sydd ers i ni gyhoeddi rhifyn Gwanwyn 2019, y rhifyn cyntaf,…

Cara ar werth!

Dyma lle gallwch chi gael gafael ar Cara: AWEN MEIRION Y Bala AWEN MENAI Porthaethwy AWEN TEIFI Aberteifi BODLON @…

Cynghorion Ceri ar fwyd a siopa

Rhannodd seren clawr rhifyn Gwanwyn 2019, Ceri Lloyd, rai o'i top tips am sut i fanteisio i'r eithaf ar dymhorau…

Cysylltu

Mae croeso i gysylltu â ni drwy ebost, ffôn neu bost.

Manylion Cyswllt

01970 820467 / 07890 442453 / 07807 987263
cylchgrawncara@gmail.com

Cylchgrawn CARA
Bancyreithin
Llandre
Bow Street
Ceredigion
SY24 5BS