CARA

Cylchgrawn Newydd

Yn rhoi llais i ferched Cymru

Tanysgrifio i'r Cylchgrawn

Ydych chi’n hoffi darllen am iechyd, teithio, gwyliau, bwyd, materion cyfoes, merched difyr, ffasiwn, colur, y celfyddydau, a chlecs?
Sicrhewch eich copi drwy’r drws 3 gwaith y flwyddyn, bob gwanwyn, haf a gaeaf

Ydych chi am dderbyn copi o’r cylchgrawn llawn lliw a sglein, 64 tudalen, drwy’r post? 

Dyma’ch cyfle chi i danysgrifio! Mae sawl ffordd:

• Â SIEC •

Lawrlwythwch y ffurflen PDF isod, a’i hanfon drwy’r post i Bancyreithin, Llandre, Bow Street, Ceredigion, SY24 5BS, ynghyd â siec yn daladwy i Meinir ac Efa (Cara).

• DEBYD UNIONGYRCHOL •

Cliciwch isod i lawrlwytho ffurflen i’w llenwi, argraffu a’i hanfon yn ôl atom drwy’r post:

Ffurflen Tanysgrifio


• PAYPAL neu GERDYN CREDYD •

Dewiswch hyd y tanysgrifiad

Hyd y tanysgrifiad

 

Hysbysebu

Cyfle i hysbysebu mewn cylchgrawn llawn hwyl a sglein!

Erthyglau difyr am iechyd, ffasiwn, gwyliau, bwyd, teithio, materion cyfoes, chwaraeon, colur, celfyddydau, steil cartref a llawer mwy!

Bydd yn cael ei ddosbarthu dros Gymru gyfan gyda photensial gwerthiant o 1000+.

Cyfle i chi gyrraedd cynulleidfa newydd.

Ein nod yw hyrwyddo busnesau a mentrau o bob cwr o Gymru sy’n adlewyrchu diddordebau ein darllenwyr ac ethos y cylchgrawn.

MAINT HYSBYSEBION

Tudalen lawn: 260mm  x 200mm ‘portrait’
Hanner tudalen: 130mm x 200mm ‘landscape’, neu 260mm x 100mm ‘portrait’

Fformat yr hysbysebion:
Anfonwch yr hysbyseb wedi’i dylunio’n barod ar ffurf PDF o ansawdd uchel, llawn lliw, yn y maint cywir, gyda 5mm o waedu bob ochr.

PRISIAU HYSBYSEBU
Clawr ôl : £250
Tudalen ddwbl : £300
Tudalen lawn : £200
Hanner tudalen : £100

Cysylltwch â
cylchgrawncara@gmail.com
i fynegi diddordeb a chael mwy o wybodaeth.

Anrheg Perffaith!

Pam ddim rhoi tanysgrifiad yn anrheg?

Ôl-Rifynnau

Gweld cyn prynu!

Cliciwch isod i weld copi Awst 2018 o Cylchgrawn CARA – yn rhad ac am ddim!

Lawrlwythwch o os mynnwch a’i rannu gyda chyfeillion a theulu.

Wedi mwynhau ac eisiau tanysgrifio?


 

DEUNYDD ARBENNIG AR GYFER Y WEFAN

Geirfa rhifyn gwanwyn 2020

Ydych chi'n dysgu Cymraeg, neu ddim wedi arfer darllen Cymraeg? Dyma eirfa ar gyfer rhifyn Cara gwanwyn 2020:   COLOFN…

Geirfa Rhifyn Gaeaf 2019

Dysgu Cymraeg? Neu rhyw air wedi eich drysu yn y cylchgrawn? Dyma restr o eiriau i'ch helpu!   GOLYGYDDOL podlediad…

#Caradyhun

Beth yw #Caradyhun?   Mae cylchgrawn Cara (www.cara.cymru) yn dechrau ymgyrch ar-lein ym mis Gorffennaf o’r enw ‘Cara dy hun’…

Geiriau caredig

Mae'r mis diwetha' 'ma wedi bod yn wallgo'! Mis sydd ers i ni gyhoeddi rhifyn Gwanwyn 2019, y rhifyn cyntaf,…

Cara ar werth!

Dyma lle gallwch chi gael gafael ar Cara: AWEN MEIRION Y Bala AWEN MENAI Porthaethwy AWEN TEIFI Aberteifi BODLON @…

Cynghorion Ceri ar fwyd a siopa

Rhannodd seren clawr rhifyn Gwanwyn 2019, Ceri Lloyd, rai o'i top tips am sut i fanteisio i'r eithaf ar dymhorau…

Cysylltu

Mae croeso i gysylltu â ni drwy ebost, ffôn neu bost.

Manylion Cyswllt

01970 820467 / 07890 442453 / 07807 987263
cylchgrawncara@gmail.com

Cylchgrawn CARA
Bancyreithin
Llandre
Bow Street
Ceredigion
SY24 5BS